# DPIA – Lista națională a activităților de prelucrare pentru care este necesară efectuarea unui impact asupra protecție datelor cu caracter personal

Introducere Decizia nr. 174/2018 privind lista operațiunilor pentru care este obligatorie realizarea evaluării impactului asupra protecției datelor cu caracter personal („Decizia nr. 174/2018”), emisă de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, a fost publicată în Monitorul…
Citeşte mai mult

Scurte considerații despre procedura de efectuare a investigațiilor de către ANSPDCP

Procedura de efectuare a investigațiilor („Procedura”) aprobată de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („Autoritatea”) prin Decizia nr. 161/2018 nu reprezintă, în sine, o surpriză pentru mediul de afaceri local. Competențele sporite de control fuseseră anticipate la nivel…
Citeşte mai mult

GDPR: Ar putea exista un conflict între principiul forței obligatorii a contractelor și principiul revocabilității consimțământului dat în scopul prelucrării datelor cu caracter personal?

Această problemă a fost adesea pusă pe tapet și a suscitat numeroase dezbateri și opinii contradictorii. Cred însă că dezbaterile își au fundamentul într-o insuficientă înțelegere a cazurilor de incidență a consimțământului, ca temei juridic al prelucrărilor de date cu…
Citeşte mai mult