Despre proiect

Protecţia datelor cu caracter personal

Acest proiect are la bază experienţa avocaților Ţuca Zbârcea & Asociaţii în domeniul protecției datelor cu caracter personal, consolidată ca urmare a creşterii cerințelor de protecție a datelor cu caracter personal, atât la nivel intern, cât și la nivelul Uniunii Europene. Firma noastră oferă consultanță multor societăți locale și internaționale preocupate de conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter personal, și totodată promovează în mod activ importanța unei continue și atente conformări de către societăți cu normele interne și europene în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

Ţuca Zbârcea & Asociaţii deţine o experienţă notabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, oferind servicii de asistență juridică unor societăți de top din România și/sau din străinătate active în diverse sectoare comerciale, cum ar fi: medicină, farmacie, IT, industria alimentară, industria mobilei, telecomunicații, servicii financiare etc. Avocații noștri oferă consultanță juridică în legătură cu cadrul legal aplicabil, precum și cu practica relevantă la nivel intern și la nivelul UE. Ca atare, serviciile noastre acoperă toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal, de la notificarea autorității locale de reglementare (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Datelor cu Caracter Personal – „ANSPDCP”) cu privire la intenția operatorilor de date de a prelucra date cu caracter personal, până la realizarea unor analize complexe pe probleme sensibile din domeniul protecției datelor cu caracter personal, cum ar fi în cazul transferului de diverse categorii de date în străinătate; accesul la datele personale de către personalul din cadrul societăților membre ale unui grup internațional; monitorizarea salariaților, geolocație, istoricul apelurilor; crearea de baze de date care să conțină datele persoanelor vizate și utilizarea acestor baze de date de către alte entități decât entitatea care a colectat datele; regimul juridic al accesului la fișiere de tip cookie; prelucrarea datelor de trafic; aspecte de protecție a datelor cu caracter personal în legătură cu implementarea soluțiilor de cloud computing atât pentru clienții care achiziționează soluții cloud, cât și pentru furnizorii de soluții cloud etc.

Domeniu de activitate

  • Aspecte de reglementare: Ţuca Zbârcea & Asociaţii reprezintă clienții în fața autorității locale de reglementare în legătură cu depunerea de notificări privind intenția de prelucrare a datelor cu caracter personal, depunerea de cereri privind emiterea unor autorizații referitoare la transferul în străinătate al datelor cu caracter personal, precum și în legătură cu orice alte aspecte care intră în competența ANSPDCP.
  • Analiză juridică și redactarea a diverse documente cu componentă de protecție a datelor cu caracter personal: analiza contractelor privind prelucrarea / transferul datelor, politici interne ce se adresează salariaților și conducerii societăților comerciale / reguli de implementare a diverse instrumente de resurse umane, documente privind mecanismele interne de denunțare a neregulilor, chestionare privind cadrul juridic din România privind protecția datelor cu caracter personal (întocmite și utilizate în contextul implementării a diverse tranzacții/proiecte), documente care prezintă utilizarea sistemelor cloud computing/ implementarea a diverse servicii IT, redactarea de materiale informative în legătură cu drepturile acordate de legile române privind protecția datelor cu caracter personal persoanelor fizice ale căror date sunt prelucrate, etc.
  • Conformarea cu legislația UE: interpretarea legislației române privind protecția datelor cu caracter personal în lumina legislației UE.

Echipa dedicată acestui proiect:

Cornel Popa
Avocat asociat
T: (40-21) 204 88 94
E: cornel.popa@tuca.ro

Ciprian Dragomir
Avocat asociat
T: (40-21) 204 88 98
E: ciprian.dragomir@tuca.ro

Cătălin Băiculescu
Avocat asociat
T: (40-21) 204 76 34
E: catalin.baiculescu@tuca.ro

Horia Ispas
Avocat asociat
T: (40-21) 204 88 90
E: horia.ispas@tuca.ro

Bogdan Halcu
Avocat colaborator coordonator
T: (40-21) 204 88 90
E: bogdan.halcu@tuca.ro

Ciprian Timofte
Avocat colaborator coordonator
T: (40-21) 204 88 90
E: ciprian.timofte@tuca.ro

Sergiu Crețu
Avocat senior
T: (40-21) 204 88 90
E: sergiu.cretu@tuca.ro