Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor

Consiliul Europei şi Agenţia pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA) au lansat un Manual de legislaţie europeană privind protecţia datelor, disponibil inclusiv în limba română. Manualul oferă o imagine de ansamblu a cadrului juridic aplicabil în Uniunea Europeană și statele membre ale Consiliului Europei, inclusiv cu referiri la jurisprudența relevantă. El este destinat practicienilor în domeniul dreptului care nu sunt specializaţi în domeniul protecţiei datelor, și poate fi descarcat de la adresa http://www.echr.coe.int/Documents/Handbook_data_protection_RON.pdf.