Versiunea actualizată a propunerii de Regulament privind protecția datelor personale

Consiliul Uniunii Europene a publicat în data de 1 iunie 2015 o versiune consolidată a Propunerii de Regulament privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (Regulament general privind protecția datelor). Documentul conține versiunea consolidată la data de 29 mai 2015 și se dorește a reflecta un compromis care să întrunească majoritatea voturilor la Consiliul din 15-16 iunie 2015. Cu toate acestea, încă există 626 de note de subsol conținând poziții ale statelor membre, precum și porțiuni de text (în bold) care nu au fost discutate.