Consiliul ONU pentru Drepturile Omului a numit un raportor special cu privire la dreptul la viaţă privată

În data de 24 martie 2015, Consiliul pentru Drepturile Omului al Organizației Națiunilor Unite a adoptat o rezoluţie prin care a înfiinţat o nouă funcţie – cea de raportor special privind dreptul la viață privată, cu un mandat de trei ani.

Scopul raportorului special este promovarea și protejarea dreptului la viață privată la nivel global, în susţinerea articolului 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și a articolului 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice. Persoana care va deţine funcţia de Raportor special urmează a fi numită în luna iunie 2015.

Sarcinile Raportorului vor include:

  • Colectarea de informații cu privire la evoluțiile internaționale în materia dreptului la viaţă privată, inclusiv provocări decurgând din folosirea noilor tehnologii;
  • Transmiterea de recomandări Consiliului cu privire la promovarea unei mai bune protecții a vieții private în fața creșterii provocărilor în era digitală;
  • Raportarea cu privire la orice încălcări ale dreptului la viață privată prevăzut la articolul 12 din Declarația Universală a Drepturilor Omului și articolul 17 din Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice;
  • Primirea și răspunsul la informațiile culese de ONU și toate agențiile sale;
  • Participarea și contribuția la orice conferințe internaționale relevante; și
  • Transmiterea unui raport anual către Consiliu și Adunarea Generală.

Este pentru prima dată în istoria ONU când un expert independent este însărcinat să monitorizeze şi să investigheze problematica vieţii private şi presupusele încălcări ale acestui drept de către statele lumii, arătând preocuparea sporită a ONU în domeniul protecţiei vieţii private. De altfel, înfiinţarea acestei noi funcţii vine după ce anul trecut ONU a publicat raportul The Right to Privacy in the Digital Age, în care subliniază impactul negativ al supravegherii în masă asupra dreptului la viață privată. Deloc surprinzător, rezoluţia a fost promovată de Germania şi Brazilia, ţări ale căror lideri au fost implicaţi în presupuse supravegheri de către NSA, fiind apoi susţinută de peste 60 de alte ţări, dar şi de peste 90 de ONG-uri.

Drept urmare, este sigur că activitatea Raportorul special va fi una importantă, auspiciile ONU asigurându-i o veritabilă calitate de lider la nivel global în domeniul privacy, cu o vizibilitate mult mai largă decât, de exemplu, Grupul de Lucru Articolul 29 din Europa sau alte organisme similare.