Faza a doua a coordonării standardelor cloud computing a fost finalizată

ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) a publicat, în noiembrie 2015, rezultatul celei de-a doua faze a procesului de coordonare a standardelor aplicabile în cloud computing. Procesul a început în 2012 ca urmare a comunicării Comisiei Valorificarea cloud computingului în Europa, care identifica standardizarea drept o necesitate („adoptarea unor standarde comune care să permită utilizarea în siguranță, dar fără întreruperi, a serviciilor care necesită o autentificare și o autorizare fiabile ar stimula foarte mult adoptarea cloudului”), însă afirma că „standardele sunt o junglă care generează confuzie”, astfel că acțiunea-cheie nr. 1 a fost desemnată chiar „deschiderea unui drum prin jungla standardelor”.

Prima fază a fost finalizată la sfârșitul anului 2013, când ETSI a publicat primul raport Cloud Standards Coordination. Acesta conține definirea rolurilor în cloud computing; clasificarea a peste 100 de situații de caz referitoare la cloud computing; lista unor organizații relevante pentru standardizarea cloud computing și o selecție de documente, standarde și specificații, precum și rapoarte produse de aceste organizații; clasificarea activităților care trebuie întreprinse de clienții sau furnizorii serviciilor cloud pe durata serviciului (implementare, operare, încetare); și o indexare a documentelor cloud computing selectate (în special standarde și specificații) cu referire la aceste activități.

În noiembrie 2015, ETSI a publicat patru rapoarte ca rezultat al celei de-a doua etape de lucru:

  • Cloud Computing Users’ Needs – raport care prezintă rezultatele studiului online realizat în perioada aprilie-septembrie 2015;
  • Cloud Computing Standards and Open Sourceraport care studiază relația și interacțiunile între standardizare și programele și soluțiile Open Source pentru cloud computing, chestiune nediscutată în prima fază a studiului, dar care între timp a fost considerată ca având o importanță ridicată;
  • Interoperability and Security in Cloud Computing – raport care tratează, din perspectiva utilizatorului, problema interoperabilității și securității în cloud computing și legătura dintre ele, precum și modul în care o abordare globală asupra celor două poate crește încrederea în cloud computing;

Cloud Computing Standards Maturity Assessment – raportul principal care actualizează informațiile din documentul rezultat în prima etapă, însă în vreme ce Cloud Standards Coordination trata problema din perspectiva furnizorului, Cloud Computing Standards Maturity Assessment o privește din perspectiva utilizatorului. Raportul actualizează lista standardelor aplicabile în cloud computing și, de această dată, tratează și problema certificării pentru aceste standarde. Indexarea standardelor care pot fi aplicate în funcție de etapa în care se află serviciul de cloud (achiziție/implementare, utilizare, respectiv încetare) este foarte interesantă, pentru că include și semnalarea zonelor unde standardele lipsesc, cu marcarea corespunzătoare a importanței (de exemplu, actualmente nu există standarde pentru monitorizarea administrării incidentelor ori a uptime-ului în faza de utilizare a serviciului cloud, iar importanța este marcată ca fiind critică). De asemenea, raportul analizează principalele griji semnalate de clienții serviciilor cloud și modul cum standardizarea le poate reduce sau elimina. Concluzia generală este aceea de îmbunătățire față de situația din 2013, fiind însă necesară continuarea activității pentru eliminarea zonelor neacoperite de standarde și pentru încurajarea implementării lor.