O instanță olandeză a confirmat interzicerea supravegherii comunicațiilor avocaților

Consiliul Barourilor Europene (CCBE) a publicat un comunicat în data de 29 octombrie 2015 (traducere în română disponibilă pe site-ul UNBR), prin care anunță faptul că, două zile mai devreme, o curte de apel din Olanda a confirmat decizia primei instanțe olandeze (Tribunalul Haga) care a stabilit faptul că statul olandez trebuie să oprească supravegherea comunicațiilor avocaților în lipsa controlului din partea unui organism independent. Consiliul Barourilor Europene este intervenient în această cauză.

Deși legea olandeză prevede posibilitatea instituirii supravegherii fără autorizarea unui organism independent, instanța de prim grad și cea de apel au constatat faptul că acest regim intră în conflict cu dreptul la viața privată (articolul 8 CEDO) și cu dreptul la un proces echitabil (articolul 6 CEDO). Drept urmare, instanțele au decis că informațiile obținute prin înregistrarea comunicațiilor avocaților nu pot fi înaintate procurorilor până la evaluarea independentă a acestora în privința legalității informațiilor și a modului în care au fost obținute. Mai mult, a fost luat în calcul și faptul că posibilitatea ca aceste informații să ajungă la procurori poate determina publicul să evite contactarea unui avocat, ceea ce încalcă dreptul la un proces echitabil și subminează conceptul de secret profesional.

Decizia nu este însă definitivă, ea putând fi atacată cu recurs la Curtea Supremă olandeză în termen de trei luni.