Noi evoluții în procesul de adoptare a Acordului EU-US Privacy Shield

La data de 13.04.2016, Grupul de Lucru a adoptat Opinia nr. 1/2016 cu privire la proiectul de Acord EU-US Privacy Shield.

În această Opinie, Grupul de Lucru a indicat o serie de aspecte ce ar trebui luate în considerare pentru optimizarea Acordului EU-US Privacy Shield (inclusiv pentru ca acesta să fie în linie cu Regulamentul privind protecția generală a datelor cu caracter personal), dintre care notabile sunt:

  • Neclaritatea modului de aplicare a Pricipiilor Privacy Shield organizațiilor care acționează ca împuterniciți (e., organizații ce prelucrează datele în contextul transferului în SUA pentru și în numele operatorilor de date cu caracter personal implicați într-un astfel de transfer) – Acordul nu conține prevederi cu privire la modul de aplicare a principiilor sale în cazul organizațiilor ce acționează în calitate de împuterniciți și, mai mult, există posibilitatea nașterii unor conflicte între aceste principii și clauzele contractelor în baza cărora acționează împuterniciții; Grupul de Lucru a recomandat clarificarea modului concret de aplicare a Acordului Privacy Shield în cazul împuterniciților.
  • Lipsa de garanții suficiente pentru prelucrarea efectuată ca urmare a deciziilor automatizate (i.e., fără intervenție umană) - Grupul de Lucru consideră că nu este asigurat un nivel adecvat de protecție și că ar fi necesară introducerea unor astfel de garanții.
  • Necesitatea reglementării suplimentare a transferurilor de date de la operatori/împuterniciți din UE/USA către state terțe – Grupul de Lucru a recomandat reglementarea expresă a obiectului acestor transferuri, a limitărilor aplicabile, scopului prelucrării și garanțiilor incidente.