Noutăți privind Acordul EU-US Privacy Shield

Așa cum am arătat aici, Comisia Europeană a emis la data de 2 februarie 2016, un comunicat referitor la coordonatele noului cadru de reglementare în materie de transfer al datelor cu caracter personal în SUA, Acordul EU-US Privacy Shield.

În continuarea demersurilor pentru instituirea noului cadru ce va guverna transferurile transatlantice de date cu caracter personal, Comisia Europeană a dat publicității, în data de 29 februarie 2016, un nou comunicat prin care:

 • se face public conținutul textelor legale care vor guverna transferurile transatlantice de date cu caracter personal;
 • se publică draftul Deciziei Comisiei Europene de recunoaștere a unui nivel de protecție adecvat în cazul transferurilor de date cu caracter personal din Europa către SUA; și
 • se arată care vor fi pașii următori, în vederea implementării propriu-zise a noului cadru – Acordul EU-US Privacy Shield.

Grupul de Lucru Art. 29, organism care reunește reprezentanții autorităților de supraveghere din statele membre ale Uniunii, a emis o declarație prin care:

 • salută publicarea draftului Deciziei Comisiei Europene de recunoaștere a unui nivel adecvat de protecție adecvat pentru transferurile de date către SUA și a textelor care vor constitui Acordul EU-US Privacy Shield, și
 • anunță următorii pași în vederea adoptării noului Acord EU-US Privacy Shield, anume:
  • analizarea documentelor mai sus menționate și emiterea unei opinii a Grupului de Lucru Art. 29, care va fi adoptată la întâlnirea plenară a Grupului din 12 și 13 aprilie 2016;
  • emiterea opiniei reprezentanților statelor membre UE parte din Comitetul care asistă Comisia Europeană conform Directivei 95/46/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal;
  • adoptarea Deciziei Comisiei Europene de recunoaștere a unui nivel adecvat de protecție adecvat pentru transferurile de date către SUA.