Un pas înainte pentru piața unică digitală

Comisia a adoptat astăzi, 6 mai 2015, o strategie detaliată privind crearea unei piețe unice digitale, cu scopul expres de a înlătura barierele online care fac astăzi ca persoanele fizice, profesioniștii și administrațiile să nu beneficieze pe deplin de instrumentele digitale (numai 15 % din cetățeni fac cumpărături online dintr-o altă țară UE, și numai 7% din IMM-uri vând transfrontalier după cum reiese din fișa informativă).

Strategia adoptată prevede distribuirea în 16 acțiuni pe trei piloni, care se întind până la sfârșitul anului 2016.

Pilonul I: un acces mai bun al consumatorilor și al întreprinderilor la bunuri și servicii digitale în întreaga Europă

 1. reguli armonizate la nivelul UE privind contractele și protecția consumatorilor în cazul cumpărăturilor efectuate online;
 2. revizuirea Regulamentului privind cooperarea în materie de protecție a consumatorului;
 3. servicii de coletărie mai eficiente și mai accesibile ca preț;
 4. încetarea restricționării accesului la servicii și produse pe motive geografice nejustificate (de exemplu, comercianții online fie refuză accesul consumatorilor la un site din cauza locului unde se află aceștia, fie îi redirecționează către un magazin local cu prețuri diferite);
 5. identificarea eventualelor preocupări în materie de concurență care afectează piețele europene de comerț electronic, direcție în care Comisia a lansat astăzi o anchetă în materie de concurență antitrust în sectorul comerțului electronic în Uniunea Europeană (comunicat de presă);
 6. revizuirea și armonizarea legislației privind drepturile de autor, cadru în care până la sfârșitul anului 2015 vor fi elaborate propuneri legislative pentru a reduce diferențele dintre regimurile naționale privind drepturile de autor și a facilita accesul online la opere pe scară mai largă în întreaga Uniune;
 7. revizuirea Directivei privind transmisiile prin satelit și cablu pentru a evalua dacă domeniul de aplicare al acesteia trebuie extins pentru a cuprinde transmisiile online ale difuzorilor și pentru a analiza modalitățile de a spori accesul transfrontalier la serviciile difuzorilor din Europa;
 8. reducerea sarcinii administrative cu care se confruntă mediul de afaceri din cauza regimurilor diferite de TVA.

Pilonul II: crearea condițiilor adecvate și a unor condiții de concurență echitabile pentru dezvoltarea rețelelor digitale și a serviciilor inovatoare

 1. revizuirea normelor UE în domeniul telecomunicațiilor, incluzând o coordonare mai eficientă a spectrului și criterii comune la nivelul UE pentru alocarea spectrului de frecvențe radio la nivel național, crearea de stimulente pentru investiții în infrastructura de bandă largă de mare viteză, asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toți actorii de pe piață, precum și crearea unui cadru instituțional eficace;
 2. revizuirea cadrului mediatic audiovizual, inclusiv a Directivei privind serviciile mass-media audiovizuale;
 3. efectuarea unei analize cuprinzătoare privind rolul pe piață al platformelor online (motoarele de căutare, media sociale, magazinele de aplicații etc.) privind aspecte precum lipsa de transparență a rezultatelor de căutare și a practicilor de stabilire a prețurilor, modul în care sunt folosite informațiile obținute, relațiile dintre platforme și furnizori și promovarea serviciilor proprii în dezavantajul concurenților – în măsura în care nu sunt reglementate deja de dreptul concurenței. De asemenea, analiza va examina cele mai bune modalități de combatere a conținutului ilegal de pe internet;
 4. consolidarea încrederii în serviciile digitale, precum și securitatea acestora, în special în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Pe baza noului regulament UE privind protecția datelor, care urmează să fie adoptat până la sfârșitul anului 2015, Comisia va revizui Directiva privind confidențialitatea în mediul electronic;
 5. crearea unui parteneriat cu sectorul industrial privind securitatea cibernetică în domeniul tehnologiilor, precum și soluții pentru securitatea rețelelor online.

Pilonul III: valorificarea la maximum a potențialului de creștere al economiei digitale

 1. Comisia va propune o „inițiativă europeană privind libera circulație a datelor”, cu scopul de a promova libera circulație a datelor în Uniunea Europeană, motivat de constatarea că uneori noile servicii sunt împiedicate prin restricții privind locul în care se află datele sau accesul la date – restricții care, de multe ori, nu au nimic în comun cu protecția datelor cu caracter personal. Comisia va lansa, de asemenea, o inițiativă în domeniul cloud computingului la nivel european, care va viza certificarea serviciilor de tip cloud, schimbarea furnizorilor de servicii de tip cloud și un „cloud de cercetare”;
 2. Comisia va defini prioritățile pentru standarde și interoperabilitate în domenii esențiale pentru piața unică digitală, cum ar fi e-sănătatea, planificarea transportului sau energia (contorizare inteligentă);
 3. Un nou plan de acțiune privind e-­guvernarea va permite interconectarea registrelor comerțului din întreaga Europă, va asigura cooperarea diferitelor sisteme naționale și va garanta faptul că întreprinderile și cetățenii trebuie să își comunice datele numai o singură dată administrațiilor publice. Astfel, administrațiile nu vor mai solicita de mai multe ori același informații atunci când pot să le utilizeze pe cele de care dispun deja. Se estimează că inițiativa „doar o singură dată” (only once) va reduce birocrația și ar putea genera economii de aproximativ 5 miliarde EUR pe an până în 2017. De asemenea, se va accelera punerea în aplicare a achizițiilor publice electronice și a semnăturilor electronice interoperabile.

Digital Single Market

Informații suplimentare: